Tutturen andelsgård er et felleskap av matglade og miljøbevisste mennesker. Vi dyrker et stort utvalg av grønnsaker etter økologiske og regenerative metoder i faste bedd. Dette for å få bedre avlinger, et bedre jordliv, og et bedre klima. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig matsystem, og skape verdifulle og lærerike matopplevelser gjennom å koble mennesker til maten vi spiser.

Tutturen gård ligger midt mellom Mysen og Rakkestad, i Indre Østfold. Gården har vært drevet delvis økologisk siden 60-tallet, og hele gården ble sertifisert økologisk i 1998. Gjennom andelsgården, som nå er i sin andre sesong, ønsker vi å videreføre kunnskapen og prinsippene rundt kretsløp og samspill med naturen. Samtidig prøver vi ut nye metoder innenfor dyrking og jordbruk. Vi utforsker permakultur, regenerativt jordbruk og ‘no-till’-metoder som tar vare på mikroorganismene i jorda. Dette kan gi et mer fruktbart jordsmonn, og større og mer næringsrike avlinger.

Det er noe fint med å kunne tilberede og spise ferske grønnsaker som man har vært med på å dyrke og høste selv. Det er også givende å være ute og jobbe, kjenne jord mellom fingrene, og se at ting spirer og gror. Hos Tutturen andelsgård trenger du ikke ha noen erfaring med grønnsaksdyrking fra før, så lenge du har interessen og lyst til å lære. Gjennom jevnlige dugnader skaper vi et felleskap, lærer av hverandre og tar ansvar for å dyrke på en bærekraftig måte.